Soccer – #1 Jesuit vs #6 Tokay
6:00pm @ Whitney HS

Athletics Whitney High School