Basketball – V, JV, and Frosh Gold vs Woodcreek
2:30pm FG
4:00pm JV
5:30pm Varsity @ Jesuit

Athletics