Basketball – V, JV, & Frosh Gold vs Oak Ridge
2:00pm FG
3:30pm JV
5:00pm Var @ Jesuit Gym

Athletics