Basketball – V, JV, & Frosh Red @ Sheldon
4:00pm FR
5:30pm JV
7:00pm Varsity @ Sheldon

Athletics