Basketball – V, JV, & Frosh Red vs Davis
4:00pm FR
5:30pm JV
7:00pm Varsity @ Jesuit

Athletics

TICKETS jesuithighschool.org/tickets