Basketball – V, JV, & Frosh Red vs Rio Americano
4:00pm FR
5:30pm JV
7:00pm Var @ Jesuit Gym

Athletics