Basketball – V, JV, & Frosh Red vs Sheldon
4:030pm FR
6:00pm JV
7:30pm Var @ Jesuit Gym

Athletics