Basketball – V, JV, Frosh vs Christian Brothers
2:00pm Frosh
3:30pm JV
5:00pm Varsity

Athletics