Basketball – V, JV, & Frosh vs Granite Bay
4:00pm Frosh
5:30pm JV
7:00pm Varsity @ Jesuit Gym

Athletics