Basketball – Varsity, JV & Frosh Red vs Sheldon
4:30pm Frosh Red
6:00pm JV
7:30pm Varsity @ Jesuit Gymnasium

Athletics