Basketball – Varsity vs St. Mary’s – Foundation Game
7:00pm @ Jesuit Gym

Athletics