Football – V, JV, Frosh vs Sheldon
9:00am Frosh
11:00am JV
1:00pm Varsity @ Jesuit Stadium

Athletics