Lacrosse – V & JV vs Saint Mary’s
3:30pm Varsity
5:00pm JV @ Jesuit Stadium

Athletics